Hírek
Fecskelak és Kiállító terem kialakítása

Fecskeház kialakítása:

Támogatás:                           7.000.000.- Ft

Az Önkormányzatnak ezen pályázatott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati forrásából sikerült megvalósítania, a Helyi LEADER HACS, mely a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület,  mint egyik közreműködő szervezet segítségével. A munkálatok már márciusban elkezdődtek, de rajtunk kívül álló okok miatt (pl.: időjárás) a kivitelezés számos helyen késedelmet szenvedet.  Az elénk gördülő akadályokon sikeresen túlléptünk 2013-ban, így remélhetőleg az első „fecskepár” már idén be is költözhet.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata is próbál mindent megtenni azért, hogy segítse a fiatal párokat, közös jövőjük előrehaladásának megkönnyítésére. Ezen indítatásból helyezte ezen projektet előtérbe. A Fecskelakban közös életútjuk első lépéseit tehetik meg. A közös családalapítást kezdhetik meg saját lábaikra állva. A lak nagy előnye, hogy az ide beköltöző fiatal pároknak nem kell bérleti díjat fizetniük, csak rezsi költséget. Eközben pedig vállalják, hogy havi minimum 10.000.- Ft –ot egy elkülönített saját bankszámlán gyűjtenek, melyet az 5 év után saját lakásvásárlásra fordítanak. A beruházás megvalósulása hosszú távon a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az elmaradott területek felzárkóztatását szolgálja. A pályázatott az önkormányzat azért adta be, hogy gondoskodjon a szellemi tőke helyben tartásáról, a migráció csökkentéséről. A projekt keretében vállalt foglalkoztatáspolitikai rendezvények megszervezése által célunk a munkanélküliség csökkentése. A beruházásban megjelenik a köz és magánszféra együttműködése az önkormányzat s leendők lakók szerződéskötése által.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan évtizedeken át szolgálati lakásként funkcionált, majd az elmúlt néhány évben ezen feladat megszűnt, és állagmegóvó munkák hiánya miatt a lakás állapota meglehetősen lepusztult lett, a felújításra váró épületek közé lett besorolva, de fő hangsúlyként kiemelve, hogy további hasznosításra mindenképpen érdemes volt. Próbáltunk egy minden jelen kori igényt kielégítő, otthonos és komfortos ingatlant biztosítani egy fiatal, friss diplomás, helyi „fecskepár” számára. Bízunk benne, hogy a beruházás megvalósítása által a helyi szellemi tőke egy részének helyben tartása biztosított, és hosszú távon településünk felvirágoztatásához vezet. A lakosság szám  folyamatos csökkenését sikerül mérsékelni és egy olyan településkép kialakulásához vezethet, melyre méltán büszkék lehetünk.

Kiállító terem kialakítása:

Támogatás:                           4.954.351.- Ft

Szintén MVH forrásból megvalósuló beruházás. Az építkezési munkálatok az előbbi projekttel párhuzamosan haladtak a Kossuth u. 93. sz. alatt. Régen várt álom, hogy Kállósemjénben is sikerüljön egy „Tájházat” kialakítani, mely a régmúlt idők hangulatát, az itt élő emberek századforduló körüli mindennapjait hivatott bemutatni. Előreláthatólag az Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesületi székhelye lesz, az újonnan felújított épület. Továbbra is számítunk az Egyesület munkájára mind esetleges tárlatvezetési munkálatokban, mind pedig a kiállítási tárgyak beszerzésének segédkezésében. Az épület tájházi funkciójában, a Klub tagjai végzik a tárlatvezetést. Hiszen ki is tudna több dolgot elmondani a kiállítási tárgyakról, mint azok, akik személyesen is találkoztak vele használatának idején.
Településünkön a helyi önkormányzat és az évek óta aktív tevékenységet folytató nyugdíjas klub számos olyan helyi tradicionális értéket gyűjtött össze, mely kellő mennyiségű ahhoz, hogy bemutatásra érdemes legyen. Az önkormányzat hosszú ideje gondolkodik, egy táj- vagy kiállító ház kialakításában, de korlátozott anyagi lehetőségei miatt nem sikerült megvalósítania. Ezen pályázat nyújtotta lehetőséggel azonban, a múlt még meglévő ereklyéi méltó helyet kaphatnak.
Célunk egy olyan kiállító tér létrehozása, melyben egyaránt megjelennek a helyi, kistérségi és megyei szinten is jellemző hagyományok, értékek. Fontosnak tartjuk, az országos szinten fellelhető helyi értékek bemutatását és a hagyományok ápolását. Törekszünk arra, hogy a lakosság valamennyi szegmense számára érdekes és látványos múltidéző környezetet alakítsunk ki, melyen keresztül reális kép nyerhető a feledésbe merült régmúlt szokásairól. Az összegyűjtött értékeket szeretnénk minél magasabb szinten megjeleníteni, ennek érdekében is próbáljuk az együttműködést minél több szervezettel felvenni, hogy szélesebb skálán legyen bemutatott a terület-specifikus tárgyak köre.
Illetve próbálunk a látogató közönség számára minél nagyobb turisztikai attrakciót létrehozni, mely által a település lassanként egész napos időtöltésül szolgálhat. „A Kállay Kúria Versenyképes Turisztikai Attrakció” elnevezésű beruházás révén, egy alap vonzerőt tudunk biztosítani a településre látogatók számára, melyhez közvetve kapcsolódik jelen beruházás is, a kettő között majdan elterülő „Integrált Közösségi Sétány” 2014. évben történő kialakítása révén.

Kállósemjén, 2014. február 20.                                                    Belicza László s.k.

Közbiztonsági központ átadó ünnepség

Kállósemjén  Nagyközség  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a  4911.sz. út mentén Nagykálló és Nyírbátor között, a  Nyírség   szívében  helyezkedik el. A megyeszékhelytől, Nyíregyházától DK irányban  való távolsága 23 km. Elérhető közúton és  vasúton egyaránt, a Nyíregyháza - Mátészalka vonalon. Tipikus főutcás település, melyhez É-i és D-i irányból kapcsolódik a többi utca. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvös.

A kállósemjéni Önkormányzat felelősséget érez a település közbiztonságának alakulásáért. Térségünk bűnügyileg szennyezett területen fekszik, a KMB-s irodák nagy része az elmúlt évtizedekben felszámolásra kerültek. A rendőrség irányában 2010-ben egy fő leírót közcélú foglalkoztatás keretében, illetve egy digitális fényképező gépet biztosítottunk a Máriapócsi Rendőrőrs számára.

 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghirdetésre került a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázati felhívás, melyre Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata pályázatott nyújtott be „Közbiztonsági Központ kialakítása” Kállósemjénben. A pályázatot a Belügyminisztérium támogatásra alkalmasnak találta.

Az Önkormányzatunk egyik problémája volt, hogy a megújult Kállósemjéni Polgárőr Egyesület részére, (mely az idei évben számos olyan sikeres pályázatott nyert, melynek eredményei az községben kézzel foghatóak lesznek) olyan bázist alakítson ki, mely a település központjában található, egyszerűen és jól megközelíthető. Az esetleges önként vállalt feladatok ellátásában gyors beavatkozási lehetőséget a Polgárőrség tagjainak számára, illetve a lakosság számára is konkretizálódik az a hely, ahol az Egyesületet, az esetlegesen felmerülő kérdések és problémák megbeszélésében utol lehet érni. Az épületben még helyet kap egy nagy terem is, ahol kisebb rendezvényeket, előadásokat lehet megtartani. A beruházást Belügyminisztériumi pályázati forrásból sikerült megvalósítani.

2012.10.11-én kelt a támogatási szerződés, melyben 10.000.000.- Ft támogatási összeg lett megítélve, melyhez az Önkormányzatnak 2.500.000.- Ft Önerőt kellett biztosítania.

Elkezdődött a beruházás a Kállósemjén, Kölcsey F. u. 5. sz. alatt. A régi használaton kívüli épületet alakítottuk át Közbiztonsági Központtá. Az épület története egészen az 19. sz. elejére visszanyúlik, ezt jól bizonyítja az a tégla is melyet, most a felújítás alkalmával találtunk meg és 1868-as dátum szerepel rajta. Az épületben 1825-1934-es évek között Római templom volt, a felújítás alkalmával számos barokk kori templomra jellemző boltívet találtunk meg. 1934 évben készült el a Kállósemjéni Római Katolikus templom, mely itt a szomszédságban a főút mentén található. 1950. után az épület kultúrházként, moziként funkcionált tovább. A Kállósemjéni és a környékbeli fiatalság idejárt kikapcsolódni, szórakozni. Egészen a rendszerváltás elejéig.

Az építés a 4324 Kállósemjén, Kölcsey u. 5. sz. alatti, Kállósemjén belterület 55. hrsz-u 700 m–es ingatlanon valósult meg. Az épület bruttó alapterülete 231,61 m2.  A telek beépítése az érvényben lévő települési rendezési tervnek és az egyeztetéseknek megfelelően történt. Az előkert, oldalkert, és hátsókert méretei a jogszabályok által meghatározott paraméterek betartásával történt. Az épület funkcionális egységeit a bejáratokkal is elkülönítettük. A már meglévő épületben a felújításnak köszönhetően a következő helyiségek kaptak helyet:

Egy több mint 10 m2 –es Iroda helyiség, melyben a polgárőrség kap helyet. Ezen iroda lesz a bázisa a közfeladatott ellátó Kállósemjéni Polgárőr Egyesületnek. Illetve a térfigyelő kamerarendszer - mely a település központjában került kialakításra – központja.

Kazánház, mely a Központ fűtési rendszerének elhelyezésére kialakított helyiség.

Teakonyha, melynek kiemelt fontosságú jelentősége a téli szolgálatok alkalmával lesz hasznos, illetve a rendezvényekhez szükséges kiszolgáló tevékenység helye.

Vizesblokk: 2 db női wc, 2 db férfi wc, 2 db pissuare, előtér, kézmosó helyiséggel, természetesen a két nem vizesblokkjai elkülönítve kaptak helyet.

Akadálymentes mellékhelyiség.

Fedett és déli oldalról is zárt előtér a főbejárat előtt.

A Központ legnagyobb 110 m2 –es helyisége egy Előadó Terem. A terem nagy hasznát veheti Kállósemjén teljes lakossága, kiválóan alkalmas kisebb rendezvények, előadások, tájékoztatók, konferenciák, kiállítások megtartására. Az északi részén egy színpad kapott helyet, a többi része pedig nézőtér kialakítására is alkalmas.

A beruházás megvalósítása során 3 fő munkavállaló segédmunkást biztosítottunk a vállalkozónak az építési tevékenység segédkezéséhez közfoglalkoztatás keretében. A bérjegyzékek és a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat számlájának hiteles másolataiból is egyértelműen kiderül, hogy jóval meghaladtuk a pályázatban meghatározott 5 %-os, jelen esettben 500.000.- Ft-os minimum összeget.

Az épületet 2010-ben vásárolta meg Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, de sajnos funkcióval nem tudta ellátni, és sajnos Önerőből a további állagromlást se tudta megállítani.

Ezen problémánkra jelentett remek megoldást a Belügyminisztérium 2012. évi pályázati kiírása, mely során az eddig funkció nélküli épületnek feladatott tudtunk adni. Méghozzá a Közbiztonság növelését szolgáló jelleggel.

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről!

Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.