Anyakönyvi okirat kiállítása

Az eljárás kérelemre indul.

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott kérelmezheti.

A kérelem postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza azonnal. Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Szükséges okiratok:

A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az ügyintézés díja:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Papír alapon benyújtható kérelmek:

Elektronikusan benyújtható kérelmek:

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről!

Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.