Állampolgársági eskü / fogadalom tétel

Az Ápt. 16.§-a értelmében a honosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, vagy a magyar konzuli tisztviselőnek.

A polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője - konzuli tisztviselő - az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Az esküt vagy a fogadalmat a honosított

  • hagyományos honosítási eljárás keretében a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt,
  • vagy Ápt. 4.§ (3), (3a), (6), (7) bekezdése, illetve az 5. § hatálya alá tartozó honosított, egyszerűsített honosítási eljárás keretében választása szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.

A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről!

Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.