Hírek
Fecskelak és Kiállító terem kialakítása

Fecskeház kialakítása:

Támogatás:                           7.000.000.- Ft

Az Önkormányzatnak ezen pályázatott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati forrásából sikerült megvalósítania, a Helyi LEADER HACS, mely a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület,  mint egyik közreműködő szervezet segítségével. A munkálatok már márciusban elkezdődtek, de rajtunk kívül álló okok miatt (pl.: időjárás) a kivitelezés számos helyen késedelmet szenvedet.  Az elénk gördülő akadályokon sikeresen túlléptünk 2013-ban, így remélhetőleg az első „fecskepár” már idén be is költözhet.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata is próbál mindent megtenni azért, hogy segítse a fiatal párokat, közös jövőjük előrehaladásának megkönnyítésére. Ezen indítatásból helyezte ezen projektet előtérbe. A Fecskelakban közös életútjuk első lépéseit tehetik meg. A közös családalapítást kezdhetik meg saját lábaikra állva. A lak nagy előnye, hogy az ide beköltöző fiatal pároknak nem kell bérleti díjat fizetniük, csak rezsi költséget. Eközben pedig vállalják, hogy havi minimum 10.000.- Ft –ot egy elkülönített saját bankszámlán gyűjtenek, melyet az 5 év után saját lakásvásárlásra fordítanak. A beruházás megvalósulása hosszú távon a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az elmaradott területek felzárkóztatását szolgálja. A pályázatott az önkormányzat azért adta be, hogy gondoskodjon a szellemi tőke helyben tartásáról, a migráció csökkentéséről. A projekt keretében vállalt foglalkoztatáspolitikai rendezvények megszervezése által célunk a munkanélküliség csökkentése. A beruházásban megjelenik a köz és magánszféra együttműködése az önkormányzat s leendők lakók szerződéskötése által.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan évtizedeken át szolgálati lakásként funkcionált, majd az elmúlt néhány évben ezen feladat megszűnt, és állagmegóvó munkák hiánya miatt a lakás állapota meglehetősen lepusztult lett, a felújításra váró épületek közé lett besorolva, de fő hangsúlyként kiemelve, hogy további hasznosításra mindenképpen érdemes volt. Próbáltunk egy minden jelen kori igényt kielégítő, otthonos és komfortos ingatlant biztosítani egy fiatal, friss diplomás, helyi „fecskepár” számára. Bízunk benne, hogy a beruházás megvalósítása által a helyi szellemi tőke egy részének helyben tartása biztosított, és hosszú távon településünk felvirágoztatásához vezet. A lakosság szám  folyamatos csökkenését sikerül mérsékelni és egy olyan településkép kialakulásához vezethet, melyre méltán büszkék lehetünk.

Kiállító terem kialakítása:

Támogatás:                           4.954.351.- Ft

Szintén MVH forrásból megvalósuló beruházás. Az építkezési munkálatok az előbbi projekttel párhuzamosan haladtak a Kossuth u. 93. sz. alatt. Régen várt álom, hogy Kállósemjénben is sikerüljön egy „Tájházat” kialakítani, mely a régmúlt idők hangulatát, az itt élő emberek századforduló körüli mindennapjait hivatott bemutatni. Előreláthatólag az Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesületi székhelye lesz, az újonnan felújított épület. Továbbra is számítunk az Egyesület munkájára mind esetleges tárlatvezetési munkálatokban, mind pedig a kiállítási tárgyak beszerzésének segédkezésében. Az épület tájházi funkciójában, a Klub tagjai végzik a tárlatvezetést. Hiszen ki is tudna több dolgot elmondani a kiállítási tárgyakról, mint azok, akik személyesen is találkoztak vele használatának idején.
Településünkön a helyi önkormányzat és az évek óta aktív tevékenységet folytató nyugdíjas klub számos olyan helyi tradicionális értéket gyűjtött össze, mely kellő mennyiségű ahhoz, hogy bemutatásra érdemes legyen. Az önkormányzat hosszú ideje gondolkodik, egy táj- vagy kiállító ház kialakításában, de korlátozott anyagi lehetőségei miatt nem sikerült megvalósítania. Ezen pályázat nyújtotta lehetőséggel azonban, a múlt még meglévő ereklyéi méltó helyet kaphatnak.
Célunk egy olyan kiállító tér létrehozása, melyben egyaránt megjelennek a helyi, kistérségi és megyei szinten is jellemző hagyományok, értékek. Fontosnak tartjuk, az országos szinten fellelhető helyi értékek bemutatását és a hagyományok ápolását. Törekszünk arra, hogy a lakosság valamennyi szegmense számára érdekes és látványos múltidéző környezetet alakítsunk ki, melyen keresztül reális kép nyerhető a feledésbe merült régmúlt szokásairól. Az összegyűjtött értékeket szeretnénk minél magasabb szinten megjeleníteni, ennek érdekében is próbáljuk az együttműködést minél több szervezettel felvenni, hogy szélesebb skálán legyen bemutatott a terület-specifikus tárgyak köre.
Illetve próbálunk a látogató közönség számára minél nagyobb turisztikai attrakciót létrehozni, mely által a település lassanként egész napos időtöltésül szolgálhat. „A Kállay Kúria Versenyképes Turisztikai Attrakció” elnevezésű beruházás révén, egy alap vonzerőt tudunk biztosítani a településre látogatók számára, melyhez közvetve kapcsolódik jelen beruházás is, a kettő között majdan elterülő „Integrált Közösségi Sétány” 2014. évben történő kialakítása révén.

Kállósemjén, 2014. február 20.                                                    Belicza László s.k.

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről!

Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.